Casino sidor och annat kul

Tack för att du besöker min blogg. Här skriver jag om mina intressen som resor, sport, casinospel och livet i stort. Hoppas du hittar något du tycker är intressant. Kom gärna tillbaka lite ibland och läs vad som hänt sen sist.

Kortspel på casino sidor online

Casino sidor online erbjuder en stor variation av kortspel, i de flesta fall varianter av poker. Vill du lära dig spela poker? Det kan vara bra att kunna flera olika sorters spel så att man kan variera sig. Kortspel är ett trevligt sätt att fördriva tiden och ju fler varianter man hanterar ju större är nöjet. Bland spelvarianterna som är vanligast online är Texas holdem, Draw, Stud, 2-7 Lowball och Omaha samt olika varianter av dessa som Hi/Lo och även kombinationer av flera spel i HORSE och Eight game. De flesta pokerspelen erbjuds med olika struktur så som limit, no limit eller pott limit. Vid vissa pokerrum kan man även spela Badugi. Till kortspel räknas även blackjack. På den här sidan så kommer fokuset att ligga på andra spel än blackjack men om du vill lära dig mer om blackjack så kan du göra det på blackjackpånätet.nu och blackjackdealer.nu.

kortspel

Olika varianter av kortspel

Bland kortspel online är Texas Holdem det spel som lockar flest deltagare. Vid Texas holdem får varje spelare två kort var och därefter utgår spelet från korten på bordet. Spelet börjar med att spelaren efter “knappen” lägger den lilla mörken (blind) och spelaren därefter stora mörken. Spelaren efter stora mörken är den som “talar” först. Den här placeringen kallas på pokerspråk “under the gun”. Denne spelare kan välja call (syna), och lägga marker av samma storlek som stor blind, raise och därmed ökar spelaren insatsen beroende på om det är limit, no limit eller pott limit. Spelaren kan även välja fold och kasta sin hand.

Spelarna följer sedan efter, lägger sig eller raisar beroende på vad de fått på handen. Därefter följer tre ytterligare rundor. Vid den första rundan läggs tre öppna kort på bordet. Denna runda kallas för floppen (eng.the flop). Utifrån dessa kort avgör nu respektive spelare hur vederbörande ska agera. Efter floppen följer ytterligare två rundor. Den tredje rundan kallas “turn”. Då läggs det fjärde öppna kortet på bordet och satsningar följer därefter. Det sista varvet kallas “the river” då placeras det femte och sista öppna kortet på bordet. Den som går vinnande ur detta kortspel är spelaren med den bästa femkortshanden. Den kloka spelaren väntar på en bra starthand.

Kortspel online

Badugi är kul som omväxling

Badugi är ett mindre känt kortspel som erbjuds i vissa spel sidor. Det går till så att varje spelare får fyra stycken mörka kort på handen. Spelaren efter knappen lägger lilla mörken och spelaren efter denna den stora mörken som vid Texas holdem och rundan följer även reglerna i övrigt vad gäller satsningar. Här gäller dock helt andra kort än vid Texas holdem. Här gäller det att byta kort efter varje satsningsrunda. Vad du ska samla på är så låga kort som möjligt. Alla kort måste vara av olika färg och olika valör. Den bästa och vinnande handen är alltså A,2,3,,4 i olika färg.

Vid kortspel finns det ytterligare val att göra än vilket spel man ska ägna sig åt. Man kan välja att sätta sig vid ett kontantbord, en Sit and go eller en turnering. En turnering kan pågå under flera timmar, ibland dagar. Turneringar spelas även i steg (steps) där målet är att ta sig till en stor turnering med höga vinster. Sit and go är en liten turnering vid ett eller ett par bord. Dessa former av spel är billigare och tryggare att spela än kontantspel. Vissa pokerrum erbjuder även en variant av spel där spelarna skiftar vid varje giv.

Tålamod och money management

Kotstpel på casino sidor onlineOavsett vilket av alla kortspel som känns mest lockande för stunden så är det viktigt att vara utrustad med tålamod. Tålamod är bra av den anledningen att man bör lära sig att kasta dåliga starthänder. Det är roligt att spela kort men tanken är att man ska gå vinnande ur spelet. Vinnande spel förutsätter strategiskt tänkande och money management. Med money management avses förmågan att hantera sina spelmarker klokt och få dem att öka. Spelar man för många händer på en eller flera casino sidor riskerar man att förlusterna blir fler. Det finns ett kortspel för alla smakriktningar. Skillnader mellan spelarna är vilka ambitioner man har. För en del kan det visa sig att spelandet blir mer än ett nöje. Det blir en inkomstkälla.